Tuesday, April 23, 2013

PROFIL CALON N11 DUN PENANTI DR NORLELA ARIFFIN

MAKLUMAT DIRI

Tarikh Lahir:       5 hb April 1963
Alamat:               No 373, Jalan Abdul Kadir,
                             Tanah Liat,
                             14000 Bukit Mertajam    
Suami:                Hj. Muhamad Pauzi bin Ramli                    
Ahli Keluarga:     4 orang anak
                             (Umur: 28, 26, 24, 14 tahun)
Nama Bapa:       Allahyarham Hj Ariffin bin Hj Daud
Nama Ibu:          Hjh Che Wa binti Hj Harun
Email:                 norlela.ariffin@gmail.com
Facebook:          http://www.facebook.com/norlela.ariffin


KELULUSAN AKADEMIK

Doktor Falsafah ( PhD)  -
“The Internationalization Of Innovative Capability:  Malaysian Electronics” - 2001                              University Of Sussex, Brighton, England

Sarjana Perniagaan (Master in Business Administration, MBA) – Sains Pengurusan (Management Science) - 1986  University Of North Texas, Denton, Texas, USA

Sarjana Muda Perniagaan (BSc. Business)
-  “Operation & Systems Management”  - 1984
     Indiana University, Bloomington, Indiana, USA                                                                                                                    
         
PENGALAMAN KERJA

Kerajaan Negeri Pulau Pinang:

- Lembaga Pengarah, Perbadanan Pembangunan Wanita (Penang Women Development Corporation,  PWDC) – di bawah Exco Wanita, Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat, Pulau Pinang (2011-2013).

- Wakil sepenuh masa mewakili Ketua Menteri Pulau Pinang di dalam PEMANDU NCER/Greater Penang untuk mendapat peruntukan kepada kerajaan negeri dari kerajaan persekutuan (2011)
Kerajaan Persekutuan:

- Consultant, Kumpulan Industri – Kerajaan Teknologi Tinggi (MIGHT), Jabatan Perdana Menteri (2012)
- Penganalisis Utama Kanan (Senior Principal Analyst), MIGHT, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (2008-2010)

- Penganalisis Utama (Principal Analyst), MIGHT, Pejabat Penasihat Sains, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya (2002-2003)


Syarikat Swasta:

- Naib Presiden, AIC Corporation Berhad, Seksyen 16, Shah Alam, Selangor (2003-2007)

- Pengurus Perunding (Managing Consultant), Perkhidmatan Rundingan Industri Malaysia (PRIMA), Selangor (2001-2002)


Pensyarah Universiti:

- Professor Madya (Associate Professor), University of Nottingham (Malaysian Campus), Selangor (2007-2008)

- Pensyarah Kanan, Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Selangor (1998-2001)

- Pensyarah, Universiti Utara Malaysia (UUM) , Sintok, Kedah (1990-1993)

- Felo Pengajar (Teaching Fellow), University of North Texas, Texas ,USA (1987-1988)